- Bruker Veikartet

Næringsminister Monica Mæland mener vi ikke har vært sultne nok før, men nå er det absolutt på tide å tenke på utvikling av en mer bærekraftig og konkurransedyktig prosessindustri i regjeringens industripolitikk.

- Jeg mener at Norge er veldig godt rustet til å møte disse utfordringene. Vi har bygget en kraftindustri med hjelp av ren fornybar energi. Og det er en kultur i industrien for innovasjon og omstilling, og vi har sterke kompetansemiljøer. Vi har flate strukturer som skaper hverdagsinnovasjon nedenfra og opp. Det har vi mange gode eksempler på i bedriftene, sier Næringsminister Monica Mæland i sitt innlegg om regjeringens industripolitikk under PROSIN-konferansen tirsdag.

Hun nevner Elkem Solar som også starter opp på Herøya og Google som kjøper kraft fra Norges største vindpark i Rogaland.

 Har et fortrinn

Næringsministeren mener at vi har et fortrinn på kompetanse og innovasjon her i landet. Vi er gode på fangst og lagring av CO2, og at vi fra regjeringes side kan få tilført kunnskap slik at dette også tas i bruk i verden.

 - Vi ønsker oss mer banebrytende teknologi.

Søknadsfristen på BiA IPN som er et program i forskningsrådet og har frist 12.oktober.

Regjeringen jobber nå med en industrimelding, og hvordan vi beveger oss mot lavutslippssamfunnet og hvordan vi kan styrke landets konkurransekraft i industrien.

- Hvordan vi kan ta hjem produksjonen, ta i bruk havrommet og hvordan vi sikrer god kompetanse, er noen av de spørsmålene vi jobber med, sier næringsministeren.

 

Berømmer Veikartet

I den anledning argumenterer hun for et tettere bånd mellom forskning og næringsliv, og berømmer arbeidet klyngene har gjort de ti årene de har eksistert.

 - Jeg har lyst til å nevne Veikartet som er et veldig godt innspill til hvordan vi skal jobbe videre, sier Mæland. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev