Ønsker å spre risikoen

Stein Lier Hansen, leder av Norsk Industri ber om risikoavlastning for å styrke innovasjonen mot en mer bærekraftig prosessindustri.

- Vi er I full gang med å ta i bruk teknologien som skal gi nullutslipp, sier Stein Lier Hansen, leder av Norsk Industri, og viser til Veikartet for prosessindustrien som ble overlevert regjeringen i mai.

Han innledet tirsdag årets PROSIN-konferanse under Arendalsuka.

Stabile rammer

Lier Hansen legger vekt på at det er essensielt med et samarbeid med regjeringen for å holde det tempoet som Parisavtalen skisserer.

Det er industrien som må bære de tunge byrdene. Vi trenger derfor stabile økonomiske og politiske rammebetingelser, verdensledende industriell kompetanse, fortsatt tilgang på fornybar kraft og stor innovasjonsgrad og virkemidler som gir nødvendig risikoavlastining for bedriftene for å lykkes, skisserer Lier Hansen.

 

- Ingen lek med tanker

Med rapporten i hånda - Veikartet for prosessindustrien som blant annet Eyde-klyngen har bidratt til å utforme, poengterer han at dette ikke er luftige tanker og utopiske drømmer.

- Dette krever et viktig veivalg. Vi kan redusere utslipp, sier Lier Hansen, som presiserer at dette ikke er en lek med tanker men noe som er i full gang med å bli realisert i praksis i prosessindustrien.

 

- Må være politisk vilje

-       Gjør vi de riktige tingene nå har vi løsningen på hva vi skal leve av i fremtiden, presiserer Stortingsrepresentant Terje Aasland (nr.3 fra v.)i debatten i kjølvannet av Stein Lier Hansens innledning.

 

-       Vi er klare på å akseptere dette tilbudet, sier Venstre-leder Trine Skei Grande, som presiserer at dette er noe de har jobbet aktivt med i åtte år.

- Men vi må ha politikere som er villige til å kjempe mot byråkratiet. Det er masse småting som må gjøres for å legge til rette for at de grønne løsningene er lønnsomme. Dette er mulig å gjøre om vi har politisk vilje, poengterer hun. 

-       Vi ønsker politisk enighet om industripolitikk som skaper forutsigbarhet, sier Lier Hansen, som ønsker mer statlig kapital inn i industrien.

-       Vi må sørge for å ha like rammebetingelser i Norge som i EU, og vi må ha en mer aktiv stat som lytter til industrien, debatterer Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO.

 - Må ha en aktiv stat  

-       Det må prioriteres en industriell vekst i Norge. Vi må ha en aktiv stat og gode rammebetingelser. Det må være mer lønnsomt å investere i industrien,  for det er industrien og ikke gründere som kommer til å skape fremtidens arbeidsplasser, sier Terje Aasland (Ap).

Trine Skei Grande sa seg enig i at industrien trenger bedre statlige støtteordninger for å utvikle en mer fremtidsrettet og bærekraftig industri. Som musikk i Norsk Industri Stein Lier Hansens ører.

-       Det er en rørende enighet her. I fremtidens arbeidsliv må de øke kompetansen både i utdanningen og i arbeislivet. Føler norsk politikk aldri har vært så opptatt av å lytte til industrien som nå, innskyter Stein Lier Hansen, som minner om at vi derfor må utvikle klyngene, og utvikle videre en delingskultur som får produksjonen hjem igjen - og som får utenlandske land til å ville investere i Norge.

-       Men vi må være realistiske, for vi er ikke verdens største land. 9 av 10 norsk prosessindustri er utenlandsk eid, presiserer lederen av Norsk Industri. 

- Ambisiøst men mulig

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, har sittet i regjeringens ekspertkomité under utformingen av Veikartet for prosessindustrien.

 

-       Å ha et nullutslippsmål er et ambisiøst mål. Vi ser at det er mulig. Det er ikke drømmetanker, presiserer Idar Kreutzer.

-       Og det har inspirert andre, sier han, som også har mottatt ti andre veikart som danner et grunnlag for å gå i reelle samtaler om hva som skal til for å få det til å skje.

 

Andre relaterte saker: 

- Kunnskapen må komme nedenfra

Bruker Veikartet

Mottok hederspris fra Norsk Industri

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev