1,4 mill til Eyde operatør

Innovasjon Norge bevilger 1,4 millioner kroner til det nye prosjektet Eyde Operatør. 

Innovasjon Norge bevilger til sammen 12 millioner kroner til kompetanseprogram for lokalt næringsliv. Eyde Operatør får 1,4 av disse millionene. 

- Kompetanse er en av de viktigste forutsetningene for økt verdiskapning i næringslivet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Innovasjon Norge.

- Godt samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner er viktig for omstillingsevnen i virksomhetene, og for å trygge velferd framover, fremholder han.

Innovasjon Norge informerer om at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har finansiert ordningen for kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. De nye prosjektene skal føre til nye kompetansetilbud i løpet av de neste to årene. 

Les mer her

Verdens beste fagarbeider

Flinke og høyt kompetente operatører er et av konkurransefortrinnene industrien i Norge har. I januar arrangerte Eyde-klyngen en strategisamling med alle medlemsbedriftene. Her kom det tydelig frem et behov for kompetanseheving blant operatører. Endringene bedriftene står ovenfor skaper et behov for at eksisterende arbeidskraft utvikler sin kompetanse til å favne bredere enn konkrete avgrensede fagfelt. Operatører må ha en forståelse for endringene som kommer, og hvordan det vil påvirke deres arbeidsmetodikk, arbeidsutstyr og ansvarsområder.

Etter strategisamlingen ble det gjennomført et oppfølgningsmøte mellom Eydes kompetansegruppe for Human Resources og fagskolene i regionen. Det ble tydelig at vi har en felles interesser i å utvikle et nytt studietilbud rettet mot fremtidens industri. Som medlemmer av Eyde-klyngen, sitter fagskolene i en nøkkelposisjon for å videreutvikle bedriftenes operatører til å møte dagens og fremtidens behov. Dette resulterte i en prosjektsøknad til Innovasjon Norge. 

1.årig

- Dette er bærekraft i alle ledd. Operatørene skal fortsatt vinne verdensmesterskapet, sier Frode Spetland, leder for HR-forums arbeidsutvalg.

 

Hovedmålet for prosjektet er et 1 årig (60 fagskolepoeng) NOKUT-godkjent studieprogram som gjennomføres på deltid på fagskolene på Agder. Prosjektgruppen bestående av Gunnbjørg Engehagen fra Sørlandets Fagskole, Terje Pettersen fra Fagskolen i Kristiansand og Kompetansegruppen for HR vil bruke det første året på å utvikle en studieplan.

Spetland mener samarbeidet med fagskolen er viktig.

- De har den beste kompetanse på å videreutvikle personer med fagbrev, og har det praktiske fokuset vi trenger i denne videreutdanningen, sier han.

 

Stort konkurransefortrinn

Personalsjef i Eramet, Svein Bøgwald, som også er i arbeidsutvalget til Eyde HR-forum, er enig med Spetland at et samarbeid med fagskolen er viktig for å utvikle dyktige operatører.

- Jeg mener at det er viktig fordi dyktige og ansvarsbevisste operatører er ett av våre store konkurransefortrinn i Norge generelt og Sørlandet spesielt. Det å satse videre på å utvikle operatørene ser jeg som både viktig og nyttig, poengterer Bøgwald.

 

Studiestart 2018

Studentene kan søke opptak på studiet våren 2018, med oppstart august 2018. Gjennom hele prosjektperioden vil en styringsgruppe være referansepunkt. Denne gruppen består av utdanningssjef i Vest-Agder Fylkeskommune Arly Hauge, assisterende utdanningssjef i Aust-Agder Fylkeskommune Stein Kristiansen, Fagsjef for kompetanse i Norsk Industri, Kjetil Tvedt og en representant fra styret i Eyde-klyngen.

- Må snakke samme språk

- Dette er et viktig prosjekt fordi effektiviseringen og forbedringen skjer mer og mer i linjen. Det er ikke lenger bare ingeniørene som kommer med de gode ideene, det er operatører med effektiviserings-/lean tankegang som er kommet godt på banen. For at industrien i fremtiden skal nå målene, er man helt avhengig av at operatørene bidrar. Og for at de skal gjøre dette må de på samme måte som lederne bli videreutviklet i retningen som industrien skal gå. Alle må prate samme språk, poengterer Spetland. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev