Kompetanseområde Lab

Eyde Lab arbeider med å forsterke kontaktnettet mellom nøkkelpersoner i Eydebedriftenes labmiljø. Hovedmålsetningen er å utvikle nøkkelkompetanse innen lab for medlemsbedriftene. Årlige aktiviteter bidrar til kompetanseutvikling, f.eks i form av kurs, erfaringsutveksling, workshops, seminarer og bedriftsbesøk. Eyde Lab jobber med felles prosjekter og prosjektutvikling. Innenfor dette kompetanseområdet jobbes det med å få til gode samarbeid  på vesentlige instrumenter.

 

lab

Kontakt

Leder
Søren Henriksen (Elkem)
Medlemmer
  • Monica Iren Alvestad (GE Healthcare)
  • Hilde Ytre-Hauge (Glencore Nikkelverk AS)
  • Sissel Kjærstad (Fiven AS)
  • Erlend Pedersen (Hydro Vigelands Brug AS)
;