Kompetanseområde Helse og Sikkerhet

På området Helse- og Sikkerhet er det en målsetting at alle ansatte har riktig fokus; En trygg arbeidsplass. Gjennom erfaringsutvekslinger mellom bedriftene i Eyde ønsker vi å lære god H&S-praksis av hverandre. Arbeidsmetodikk inkluderer å lære av hverandre gjennom erfaringsutvekslinger mellom bedriftene i Eyde, bedriftsbesøk og studieturer. Det inkluderer også å opprette felles prosjekter (f.eks. på prosedyrer).

 På dette området deltar HMS-ansvarlige ved bedriften, og bedriftenes verneombud har også en aktiv rolle.

hms

Kontakt

Koordinator
Stine Skagestad
stine@eydecluster.com
+47 99 235 515
Medlemmer
  • Gunnar Fossland (Alcoa)
  • Harald Eik (Glencore Nikkelverk AS)
  • John Marius Trøen (GE Healthcare)
  • Freddy Larsson (Hydro Vigelands Brug AS)
  • Thomas Aabel (Hydro Vigelands Brug AS)
  • Jakob Holberg (Tratec) (Tratec Agdermaskin)
;