Kompetanseområde Energi

Energiledelse er grunnfjellet for arbeidet i kompetanseområdet Energi. Vi vil lære av hverandre og andre for å oppnå beste praksis og skape kontinuerlig forbedring på dette området.

På dette området er det felles samlinger for medlemsbedriftene, eventuelt temadager, seminarer, kurs eller bedriftsbesøk der det tilrettelegges for erfaringsutvekslinger og kompetanseheving i energiarbeidet. 

Eyde energi jobber med felles prosjekter som er relatert til spillvarmeutnyttelse. 

Kontakt

Koordinator
Stine Skagestad
stine@eydecluster.com
+47 99 235 515
Medlemmer
  • Halvor Stavdal (Huntonit)
  • Jens Albrektsen (Alcoa)
  • Alfred Tambini Berntsen (Avitell elektro AS)
  • Trond Madsen (GE Healthcare)
;