Eyde Y webinar: Prosess 21 - Ny prosessteknologi og kraft

Tid: 19. mai 2021 - 09:00 - 11:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Webinar

Eyde Y vil på denne samlingen ta utgangspunkt i Prosess21 og ny prosessteknologi og kraft. 

Eyde Y har lest gjennom Prosess21-rapportene om ny prosessteknologi og kraft. En oppsummering av rapportene blir presentert og vi skal snakke om innholdet, muligheter og barrierer. Oppdatert program kommer!

Påmeldte vil få tilsendt link til zoom i forkant av webinaret.

Kontakt

- stine@eydecluster.com

Påmelding

Contact Us