UiA: HMS og arbeidsmiljøutvikling - Etter- og videreutdanning

Tid: tirsdag 16. januar 2024 |
Åpent for all
Sted: UiA Campus Kristiansand

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring for arbeidsgiver er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven.

Dette kurset hjelper deg med å lykkes i HMS-arbeidet, samt bedre forstå eget arbeidsmiljø

Emnet er rettet mot ledere, HMS-ansvarlige, verneombud og personer som ønsker økt teoretisk og praktisk kunnskap om HMS.

Hva lærer du

Dette emnet inngår i studieprogram Helse, Miljø og Sikkerhet. Emnet gir grunnlag for å forstå hvordan HMS er sammensatt av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet og hvordan disse spiller inn på hverandre. Metoder for å kartlegge, forbedre og dokumentere HMS i en bedrift vil bli gjennomgått.

 Du vil lære om:

 • begrepsavklaring og sentrale bestemmelser
 • arbeidsmiljøutfordringer i arbeidslivet
 • arbeidsmiljø og internkontroll
 • krav til arbeidsmiljø og partenes plikter og virkemidler
 • implementering av tiltak
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • sentrale arbeidsroller som bør fylles dersom et arbeidsmiljø skal utvikles, herunder oppgaver og virkemidler i bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet
 • kvalitative og kvantitative metoder som kan benyttes for å utvikle arbeidsmiljøet.
Praktisk info

Samlinger

Emnet er samlingsbasert, fordelt på fire samlinger (hver på to dager) gjennom semesteret. Undervisningen blir gitt som forelesninger og obligatoriske gruppeoppgaver. Det blir arrangert ekskursjon til en valgt bedrift med dertil praktiske øvelser.

Forventet arbeidsbelastning er rundt 270 timer. Undervisningsspråk er norsk.

Datoer for samlinger

 1. samling: tirsdag 16.1 og onsdag 17.1
 2. samling: tirsdag 6.2 og onsdag 7.2
 3. samling: tirsdag 20.2 og onsdag 21.2
 4. samling: tirsdag 12.3  og onsdag 13.3

Eksamen

Ekskursjon og posterpresentasjon må være godkjente, og alle gruppeinnleveringer må være bestått. Eksamensdato 14. mars. 4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.

Søknadsfrist 12. januar

Les mer på UiAs nettside for opptakskrav og hvordan søke om opptak. 

Kontakt

hennie.k.nilsen@uia.no