Foreldre- og foresattedag med bedriftsbesøk og -omvisning

Påmeldingsfrist: tir. 30. jan. 2024 - 00:00
Tid: tirsdag 30. januar 2024 - 18:00 - 20:00 |
Åpent for all
Sted: Eramet (Kvinesdal)

Velkommen til foreldre- og foresattesdag! 

Har du en ungdom som snart skal søke seg inn på videregående opplæring? For at du skal kunne hjelpe den som skal søke, er det viktig at du selv kjenner til mulighetene. Vi inviterer derfor foresatte til 10.klassinger i Agder på bedriftsbesøk med omvisning på Eramet i Kvinesdal.

Dette gjør vi for at foresatte kan få mer informasjon om hva det vil si å jobbe i prosessindustrien ved å komme innenfor porten.

Under besøket forteller vi om bedriften og prosessindustrien her på Agder, hvilken kompetanse som etterspørres og hvilke utdanningsløp som ligger bak. Møt ansatte fra ulike avdelinger i bedriften og hør fra dem hvordan arbeidshverdagen ser ut. Få svar på hvilke yrker som etterspørres og hva de innebærer. Hvordan skift-ordningene ser ut, hvilke lønnsnivåer de ansatte ligger på, om arbeidskulturen og muligheter innenfor industrien.

Kanskje er dette en mulighet for ditt barn? Vi håper at et besøk til oss vi gi deg svar på dette.

Vel møtt!

Påmelding til Eramet Kvinesdal her

Her er en side med tips til hvordan du som forelder eller foresatt kan hjelpe ungdom med utdannings- og yrkesvalg: Tips til foreldre og foresatte | Utdanning.no

Kontakt

kristine@eydecluster.com