Fagskolen i Agder: En innføring i endringskompetanse og Lean - industri

Tid: torsdag 21. mars 2024 : En innføring i endringskompetanse og Lean - industri |
Åpent for all
Sted: Fagskolen i Agder

Innføring i endringskompetanse og Lean gir deg, som jobber i industrien, en grunnleggende kompetanse i kontinuerlig forbedring, og vil gjør deg til bidragsyter i endringsarbeid i organisasjonen. 

Søknadsfrist 21. februar

  • Oppstart 21. mars 2024
  • 5 studiepoeng
  • Deltid - 10 uker, 3 timer per uke
  • Undervisningsdag på torsdag 
    fra klokka 14.00 -17.00
  • Undervisningsspråk norsk
  • Nettbasert og en fysisk samling

Skal bedrifter kunne omstille seg i samme tempo som næringslivet og konkurrenter, må kompetansen om forbedringsarbeid og endringsprosesser finnes på alle nivåer i organisasjonen. Denne utdanningen gir deg innsikt i prosessflyt og verdikjeder for å kunne identifisere forbedringspotensialer og iverksette forbedringsprosesser.  Å være ressurseffektiv, og konkurransedyktig, det handler om forbedringsarbeid, effektivisering og endring.  

Faglærerne jobber selv i industrien og kjenner godt til produksjonsprosessen. Bedriftene de jobber hos tilhører Eyde og/eller Innotre klyngen i Agder. De har mye praktisk og lokal kompetanse, deler av egen erfaring og bruker praktiske eksempler i gjennomgang av læringsstoffet.

Synes noen det er vanskelig å koble seg på til nettundervisningen?
Kanskje noen av dine ansatte kan slå seg sammen og være på samlingen når de streames hos dere i et møterom. Vi ser på muligheter for å sette opp hub’er rundt i Agder for å streame første forelesning, slik at flere fra området kan samler seg.

Ta gjerne kontakt med Fagskolen om det er aktuelt, da de kan være behjelpelig med å legge til rette.

Les mer og søk her:

En innføring i endringskompetanse og Lean - industri - Fagskolen i Agder

 

 

Kontakt

annelies.martine.van.der.eems@fagskoleniagder.no