Agder Symbiose og Klimapartner inviterer: Det sirkulære Agder – hvordan tilrettelegge for sirkulære løsninger og verdikjeder?

Påmeldingsfrist: ons. 5. jun. 2024 - 23:59
Tid: torsdag 6. juni 2024 - 09:00 - 12:00 |
Åpent for all
Sted: Bølgen bærekraftsenter, Vestre Strandgate 12, Kristiansand

Arrangementet er gratis og åpent for alle - bare husk å melde deg på!

Målgruppe: Interessenter fra både offentlig og privat sektor. 
Formål:
Kunnskapsdeling og nettverksbygging innen sirkulærøkonomi. 
Arrangør: Klimapartnere og Agder symbiose. 

PROGRAM:

09.00 Velkommen v/ fylkesordfører Arne Thomassen
Klimapartnere og Agder symbiose to viktige verktøy for å tilrettelegge for grønn omstilling og halvere utslippene i Agder. 

09.10 Sirkulære verdikjeder, status i CIRC prosjektet
Agder har meldt inn 4 pilotprosjekter nasjonalt innenfor industriell symbiose. Eyde-klyngen presenterer status i arbeidet, og hva som blir viktig for å lykkes. v/Eyde-klyngen, Stine Skagestad og Christophe Pinck

09.25 Eksempler på bedrifter som har tatt i bruk returordninger og sirkulære verdikjeder
Lønnsomt eller fiasko? v/Hennig-Olsen Is, Nøsted, Ribe Betong

10.00 Pause - kaffe og frukt

10.15 Eksempler fra kommuner som har sirkulære prosjekter/klimasatsprosjekter
Agder fylkeskommune, Anne Peersen. Eksempler fra kommuner i Agder

10.45 Hvorfor og hvordan LCA-analyser er et viktig verktøy i omstillingen
Universitet i Agder, ENTERS, Reyn O`born

11.00 Workshop
Eyde-klyngen, Stine Skagestad og Christophe Pinck

11.45-12.00 Oppsummering, erfaringer fra dagen, veien videre og lunsj
Klimapartnere, Anette Severinsen

Program i pdf

 

            

 

 

NB: Hvis du laster ned arrangementet til kalender; sjekk at det blir stående med rett tidspunkt (skal være 09-12)

Kontakt

- stine@eydecluster.com

Påmelding

Deltar du på lunsjen? *


Trenger tilrettelagt universell utforming, matallergier, andre beskjeder