Workshop om Laser Induced Breakdown Spectroscopy

Tid: fredag 9. juni 2023 - 09:00 - 10:30 : Workshop om Laser Induced Breakdown Spectroscopy |
Åpent for all
Sted: Digitalt/webinar

Hvordan analysere materialer i bevegelse?

Future Materials inviterer til gratis on-line workshop om LIBS,
«Laser Induced Breakdown Spectroscopy», som er en teknologi for kjemisk analyse av materialer.

Future Materials katapult-senter og Elkem gjennomfører nå et forprosjekt hvor vi ser på
muligheten for å bygge opp et LIBS-testsenter for industrien. Senteret skal tilby et LIBS-anlegg
i tilnærmet industriell skala som gjennom testing kan bekrefte eller avkrefte at en slik analyse møter bedriftens behov. LIBS gir muligheten for å gjennomføre svært raske analyser og egner seg derfor godt til materialer i bevegelse.

Eksempler på bruksområder:
• On-line prosesskontroll
• On-line kvalitetsanalyse
• Sortering av avfallsstrømmer
• Sortering i gruveindustrien


I workshopen vil vi først gi en kort introduksjon til bruk av LIBS
Deretter inviterer vi deltagerne til å dele deres tanker rundt hvilke
materialer, prosesser og analyseutfordringer som kan være aktuelle.

Tid og sted: Fredag 9.juni, kl. 09:00 – 10:30
Gratis, online workshop. Lenke blir sendt ut dagen før

Agenda:

- Velkommen
v/Nina Solvang, Prosjektdirektør Future Materials


- Kort introduksjon av LIBS-analyser og hva kan et LIBS-senter inneholde? Hvilke tilbud er aktuelle?
v/Elkem Technology
Kjell Blandhol, Laboratory Specialist & Project Manager
Cecile Lamy, PhD R&D ingeniør kjemisk analyse
Sigbjørn Berge, R&D ingeniør design

- «Runde rundt skjermen» med innspill fra deltagere

- Oppsummering og avslutning


Påmelding her innen onsdag 7.juni


Kontakt:
Nina Solvang, Prosjektdirektør
+47 402 34 743, nina@futurematerials.no

Kjell Blandhol, Laboratory Specialist & Project Manager Elkem Technology
+47 993 24 807, kjell.blandhol@elkem.com

www.futurematerials.no

Kontakt

- aml@futurematerials.no