Verneombudssamling

Tid: onsdag 10. mai 2023 : Målgruppe: Verneombudene, Førstelinje og mellomledere hos Eyde-klyngens bedrifter |
Kun for medlemmer
Sted: SafeWork Senteret Kristiansand

Utvikling og oppfølging av arbeidsmiljøet forutsetter at virksomheten vet hvem som skal bidra, og hva de forskjellige rollene skal bidra med. Samspill og kommunikasjon mellom mellomleder, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg, HR er derfor spesielt viktig. 

Verneombudene har en svært viktig rolle i sikkerhetsarbeidet, og under samlingen ønsker vi å skape en arena for å lære om samarbeidet mellom ulike grupper. I tillegg til erfaringsveksling og spennende foredrag fra Geir Yven vil vi også få en omvisning på Safe Work senteret og innsikt i hvordan de jobber.  

Målgruppe: Førstelinje og mellomledere hos Eyde-klyngens bedrifter 

Vel møtt!

08:30 Oppmøte og kaffe

  • Velkommen
  • Presentasjon og foredrag av Geir Yven
  • Gruppearbeid/samtale 
  • Pause  
  • Samtaler i plenum om verneombudsarbeid
  • Gruppearbeid
  • Lunsj
  • Deling av erfaringer
  • Omvising SWS
  • Programmet er ikke endelig, men arrangementet forventes å være ferdig ca kl 15.

Kontakt

- nadia@eydecluster.com