Verdens reneste industri

Tid: torsdag 11. mai 2023 |
Kun for medlemmer
Sted: Otechos, Fjærkleivene 52, 4900 Tvedestrand

Norge har fornybar kraft og verdens reneste industri. Vi vet at det er ikke mulig å klare den grønne omstillingen uten prosessindustrien. Norsk teknologi kan spille en stor rolle i å redusere globale industriutslipp, samtidig som at utslipp til luft og vann fra industribedrifter omfattes av stadig strengere krav fra myndighetene.

På denne samlingen ønsker vi å dele erfaringer samt høre fra kunnskapsinstitusjonen på mulige løsninger. Vi ønsker gjerne at leverandørbedrifter forteller om sine løsninger og produkter. Ta i så fall direkte kontakt med Nadia på nadia@eydecluster.com 

 

 

Arrangementet holdes hos Otechos sine lokaler i Tvedestrand. Vertsbedriften stiller i tillegg opp med spennende presentasjon.

Tentativt program

9:00-9:30            – velkommen og kort presentasjon av vertsbedriften (Otechos)

9:30- 11:00         – kjernebedriftene presenterer forurensningsutfordringer

11:00 -11:30        – lunch/pause (utdypende presentasjon av Otechos)

11:30 – 12:45     – Kunnskapsinstitusjonene presenterer løsninger

12:45 – 13:00    - pause

13:00 -14:00      - Leverandørbedriftene presenterer muligheter og løsninger

 

 

Kontakt

- nadia@eydecluster.com