Spillvarmens rolle i et energisystem

Tid: tirsdag 24. oktober 2023 - 09:00 - 14:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Noroff Skolesenter, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand, Norge

Vi i Eyde-klyngen sammen med GCE NODE planlegger en kompetanseløftsamling/miniseminar om industrivarmepumper og termisk lagring for å bedre utnytte spillvarmen fra prosessindustrien og mulig fra fremtidig H2- produksjon samt eventuelt også koblet mot solenergi og termisk lagring-systemer. 

Vi ønsker med dette temaet å informere industrien på Sørlandet om de tekniske mulighetene som finnes og potensialet for frigjøring/lagring av energi fra den omfattende kraftforedlende industrien i regionen.

Program for dagen: 

09:00 Velkommen og introduksjon Christian von der Ohe | Leder FoUI | GCE NODE
09:10 Varmepumpemarkedet i NORGE – Hva er potensialet for industrivarmepumper? Rolf Iver Mytting Hagemoen | DL | Norsk Varmepumpeforening
09:30 Damp-produserende varmepumper for prosessindustrien som utnytter lav temperatur spillvarme. Michael Bantle | CTO | ANEO
09:50 Kaffepause
10:10 Industrielle høytemperaturvarmepumper – opp til 200°C. Arne Høeg | CEO | Enerin
10:30 Decarbonize industrial heat supply Trond Bjerkan | Senior Manager | Heaten AS
10:50 Kaffepause
11:10 Tegwell – Termoelektrisitet – et alternativ til strømproduksjon fra spillvarme. Tomas Finnøy | Director | Tegwell
11:30 Forskning og utvikling på høytemperatur varmepumper med naturlige kuldemedier Christian Schlemminger | Forsker | SINTEF Energi
12:00 Lunsj
12:45 Utnyttelse av overskuddsenergi er det største energieffektiviseringstiltaket for industrien Marit Sandbakk | Seniorrådgiver | Enova
13:05 Geotermos for lagring av varmeenergi i bakken – erfaringer Xylem Emmaboda | Ellen Nordgård-Hansen | Senior Forsker | NORCE
13:25 FME HighEff |Energieffektivisering i industrien og overskuddsvarme som ressurs Håkon Selvnes | Forsker | SINTEF Energi
13:50 Avslutning/Oppsummering Stine Skagestad | Prosjektleder Sirkulæromstilling | Eyde-Cluster

Kontakt

- nadia@eydecluster.com