Spillvarmens rolle i et energisystem

Tid: tirsdag 24. oktober 2023 - 09:00 - 14:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Noroff Skolesenter, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand, Norge

Vi i Eyde-klyngen sammen med GCE NODE planlegger en kompetanseløftsamling/miniseminar om industrivarmepumper og termisk lagring for å bedre utnytte spillvarmen fra prosessindustrien og mulig fra fremtidig H2- produksjon samt eventuelt også koblet mot solenergi og termisk lagring-systemer. 

Vi ønsker med dette temaet å informere industrien på Sørlandet om de tekniske mulighetene som finnes og potensialet for frigjøring/lagring av energi fra den omfattende kraftforedlende industrien i regionen.

Kontakt

- nadia@eydecluster.com