Seminar: Hvordan utvikle sterke eksportbedrifter på Sørlandet ved hjelp av statlig finansiering?

Tid: torsdag 16. november 2023 - 09:00 - 13:00 |
Åpent for all
Sted: Dyreparken Hotell, Kristiansand

Eksfin inviterer til seminar i samarbeid med GCE NODE og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Norge og våre handelspartnere står midt i en omstilling som krever store investeringer fra både private og statlige aktører. Samtidig byr omstillingen på muligheter for vekst og internasjonalisering, da norsk teknologi og innovasjon står sterkt. Hvordan kan private bedrifter og banker nyttiggjøre seg av det statlige finansieringstilbudet til å skape vekst og arbeidsplasser på Sørlandet?

Kontakt

pra@eksfin.no