Invitasjon til møte i «Status Agder symbiose»/gjensidig informasjon

Tid: tirsdag 31. oktober 2023 - 08:00 - 08:30 |
Åpent for all
Sted: Digitalt

Aktører i Agder som jobber med sirkulærøkonomi/industriell symbiose inviteres til å delta i Agder symbioses teams-møter. Møtene vil gjennomføres 3. hver uke (tirsdager 0800-0830). Hensikten med møteserien er å gi gjensidig informasjon og informere om aktuelle saker innenfor fagfeltene. Møtene er åpen for alle som ønsker å delta. Møtene vil legge opp til en kort presentasjon av et tiltak/prosjekt innenfor sirkulærøkonomi/industriell symbiose. Møtene vil også gi en anledning for alle deltakere å dele informasjon om aktuelle hendelser eller informere om planlagte og pågående prosjekt som skjer på Agder.

 

Neste møte blir tirsdag 31. oktober fra 08.00 til 08.30. Temaet er da sirkulær økonomi i praksis: Ombruk av emballasje (ved Børge Jomaas, prosjektleder E-waves-Nettverk for e-handel, Business Region Kristiansand)

 

Ta kontakt med  Anne.Kristin.Peersen@agderfk.no for å melde din interesse (invitasjoner sendes ut fra Outlook).

Kontakt

Anne.Kristin.Peersen@agderfk.no