HR-forum i Eyde-klyngen inviterer til samling med tema: Attraktiv arbeidsplass

Tid: tirsdag 31. oktober 2023 - 09:00 - 12:30 : HR-samling |
Kun for medlemmer
Sted: Fagskolen i Agder, Grøm Næringspark 23, 4887 Grimstad, GruppeAuditorium

Velkommen til HR-samling med tema: Attraktiv arbeidsplass.

Målgruppe: HR ansatte

Foreløpig program:


08:45 Registrering og kaffe

09:00 Velkommen

Tema: Generasjon Z

  • Agnete Rieber-Mohn, HR Direktør på Nikkelverket, deler noen betraktninger om kampen om arbeidskraften
  • Generasjon Z, Anna Gunnigberg Trainee Sør
  • Et par unge ansatte fra bedriftene utfordere HR og sier noe om hva som er en attraktiv arbeidsplass for dem
  • Rundebord: hvordan møter vi de unges forventninger?

Tema 2: Mangfold

  • Jan-Erik Narvesen, HR Direktør i Hennig-Olsen Is, deler erfaringer fra deres arbeid med mangfold og inkludering - som har høstet regionale og najsonale priser
  • Elisabeth Meidel, HR Direktør i Morrow Batteries, presenterer sitt mangfolds- og inkluderingsprogram 
  • Rundebord: Hvordan lede det mangfoldet. Viktig å få frem både hva som er utfordringer og muligheter for ledere og for HR. Hva kreves for at mangfold skal bli en ressurs? 

12:00-12:30 Lunsj

12:30 Takk for i dag.

 

Kontakt

- kristine@eydecluster.com