Energiledelse og energieffektivisering samling hos GE

Påmeldingsfrist: ons. 29. mar. 2023 - 00:00
Tid: onsdag 29. mars 2023 - 09:00 - 15:00 |
Kun for medlemmer
Sted: GE-Lindesnes

Energiledelse og energieffektivisering

For å realisere det fulle potensialet for energieffektivisering i vår industri må en systematisk øke bevissthet og kompetanse rundt emne. Det finnes fortsatt et vesentlig potensial for å forbedre energieffektiviteten i norsk landbasert industri og store deler av dette potensialet er økonomisk lønnsomt.

Kunnskap om barrierer er en forutsetning for utforming av effektive tiltak. Vi vil på energisamlingen dele erfaringer og diskutere løsninger blant klyngens medlemmer om både energiledelse og energieffektiviseringstiltak. Samlingen avsluttes med omvisning på GE.

Vi ønsker at alle deltagende bedrifter deler (muntlig eller presentasjon):

-Hvordan jobbes det med energiledelse?

-Et eller flere energieffektiviseringstiltak

-Eventuelt også en (eller flere) utfordring i arbeidet med energieffektivisering

Kontakt

- nadia@eydecluster.com