Digitalt frokostmøte - Process 4 Planet - NY DATO 10. MAI

Tid: onsdag 10. mai 2023 - 08:30 - 09:15 : Digitalt frokostmøte - Process 4 Planet |
Åpent for all
Sted: Teams - lenke blir sendt til alle påmeldte i forkant av møtet

Velkommen til frokostmøte! Christophe Pinck fra Eyde-klyngen og Richard Heyn fra Sintef gir en oppdatering på status i P4Planet-arbeidet med å oppdatere veikartet (Strategic Research and Innovation Agenda/ SRIA).

Lenke til teams blir sendt ut til alle påmeldte i forkant av møtet. 

 

Kontakt

- frank@eydecluster.com