Digital Product Passport: Delingsarena Miljøfotavtrykk

Tid: torsdag 13. april 2023 - 12:00 - 15:00 : Delingsarena Miljøfotavtrykk |
Kun for medlemmer
Sted: Bølgen bærekraftsenter, Vestre Strandgate 12, Kristiansand

Stikkord for dagen: Life cycle inventory, hvordan fungerer LCA? Hvilke behov har bedriftene? Eksempler på digitale verktøy etc. Mer info og program kommer.  NB: Det er også mulig å bli med på CE-rise kick off tidligere samme dag og sted fra kl. 09-12 - egen påmelding for det her.

Kontakt

stine@eydecluster.com