ARENDALSUKA - Naturmangfold og planetens tålegrense – hva betyr det for prosessindustrien?

Tid: tirsdag 15. august 2023 - 08:30 - 09:15 : Naturmangfold og planetens tålegrense – hva betyr det for prosessindustrien? |
Åpent for all
Sted: Vitenbiten

Frokost fra kl. 08:00 - programmet starter kl. 08:30. 

Eyde-klyngen/Eyde Y ønsker velkommen til frokostseminar!

Bakteppet for arrangementet er Montrealavtalen fra desember 2022 og planetens tålegrense (oppdatert status: Explore our annual report for 2022 - Stockholm Resilience Centre). Bakenfor dette ligger selvsagt klimautfordringene. Hvordan påvirker dette oss og hvordan kan prosessindustrien være en positiv bidragsyter?

Eyde-klyngens visjon er «Vi skal sikre tilvekst og konkurransedyktig norsk prosessindustri som opererer innenfor planetens tålegrense. I felleskap streber vi etter at bedriftene skal gi positivt bidrag tilbake til samfunnet og naturen». Hva må vi gjøre for å levere på visjonen vår? Hvordan løser vi dette kompliserte puslespillet sammen?

 

Kontakt

- anne@eydecluster.com