ARENDALSUKA - Debatt: Europa trenger norske grønne råmaterialer. Klarer vi det?

Tid: mandag 14. august 2023 - 16:30 - 17:15 : Debatt: Europa trenger norske grønne råmaterialer. Klarer vi det? |
Åpent for all
Sted: Bærekraftscenen/Arendal kino

Verden spilttes opp, og Europa og Norge må stå sammen om det grønne skiftet og "robusthet" i kritiske verdikjeder. Europa har behov for metaller og råmaterialer til fornybar energi, fremtidens elektriske mobilitet, halvledere og innholdet i våre nødvendige digitale duppedingser. Disse områdene står i fokus når EU ønsker et strategisk industripartnerskap med Norge. Norske prosessindustri leverer materialene til disse strategisk viktige verdikjedene. Vi spør om norsk politikk er offensiv nok i forhold til dette skjebnefelleskapet vi står i. 

 

Kontakt

anne@eydecluster.com