ARENDALSUKA - Blir Norge en batterinasjon snart?

Tid: mandag 14. august 2023 - 17:45 - 18:30 : Blir Norge en batterinasjon snart? |
Åpent for all
Sted: Bærekraftscenen/Arendal kino

Den norske regjerningen lanserte i 2022 en nasjonal batteristrategi med 10 grep for at Norge skal bli et attraktivt vertsland for bærekraftig og lønnsom aktivitet i hele verdikjeden og tiltrekke oss de store gigafabrikkene

Nå, ett år senere har mye skjedd på batterifronten både i Norge og i resten av verden. Battery Norway inviterer vi til en gjennomgang med noen av aktørene i verdikjeden som forteller om status og planer for sine prosjekter  i Norge. Vi tar dessuten et et blikk ut i verden for å høre om hva som foregår i det store batterikappløpet mellom Østen, Europa og USA.

Arrangør: Battery Norway

Kontakt

anne@eydecluster.com