Arendal 300 år!

Tid: fredag 5. mai 2023 - 13:00 : Debatt kl. 13:00 (åpen for alle) |
Åpent for all
Sted: Kanalplassen, Kirkegaten 2, Arendal

Program

Eyde-klyngen arrangerer en dag for videregående-elever i Arendal fredag 5.mai i forbindelse med Arendal 300 år.

Dette blir et arrangement om industrien sammen med Morrow Batteries og Fiven. Målgruppen er ungdom på videregående skoler.

Det blir besøk til Morrow Batteries sin tomt og Fivens lokaler i Eydehavn hvor elevene får lære om ulike temaer fra industrien.

(Merk: første del av programmet frem til kl. 13.00 er for påmeldte videregåendeskole elever)

Arrangementet avsluttes med en samtale mellom elever fra skolene og bedriftene på kanalplassen om Omstilling for en global fremtidsrettet og bærekraftig industri.

 
Fredag 5. mai kl 13.00 på Kanalplassen – åpent for alle

Fra bedriftene stiller Stina Torjesen fra Morrow Batteries, Betty Åsheim fra Fiven og Helene Fladmark leder samtalen. 

Kl 13:00 på Kanalplassen – åpent for alle – 45 min

Kontakt

kristine@eydecluster.com