Arbeidsverksted på side- og avfallsstrømmer

Tid: tirsdag 14. mars 2023 : Arbeidsverksted på side- og avfallsstrømmer |
Åpent for all
Sted: Øra, Fredrikstad

NCCE arbeider for utvikling av nye produkter, verdikjeder og markeder gjennom økt bruk av medlemmenes side- og avfallsstrømmer. Dette gjør vi ved å legge til rette for samarbeid, innovasjon og gode rammevilkår på tvers av enkeltsektorer.

Basert på NCCEs kartlegging av medlemmenes side- og avfallsstrømmer inviterer vi til et 3 timers arbeidsverksted i samarbeid med Eydeklyngen. Her samler vi eiere av strømmene, med andre relevante aktører fra mulige verdikjeder, fageksperter og teknologileverandører, for å gå i dybden på et par av strømmene.

Målet med dagen er å sammen avdekke muligheter og kanskje potensielle løsninger, for økt utnyttelse av strømmene. Samt å møte fine folk!

Etter lunsj planlegges bedriftsbesøk til et par av bedriftene på Øra.

Mer informasjon om innhold og påmelding vil komme i løpet av januar.

Ta kontakt med Natalia.Mathisen@ncce.no / 907 46 729 for mer informasjon og innspill.

Kontakt

stine@eydecluster.com