AI's rolle for Industri 5.0

Påmeldingsfrist: tir. 5. sep. 2023 - 00:00
Tid: torsdag 7. september 2023 - 09:00 - 14:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Universitetet i Agder, Jon Lilletuns vei, Grimstad - rom C2020

Analytikere forventer at frem til 2030 vil vi bli enda mer avhengig av kunstig intelligens (AI) i komplekse digitale systemer. Noen mener AI vil fortsette å utfylle livene våre med stort sett positive resultater, mens andre ser omfattende utfordringer ved at vi blir mer avhengige av AI.

Kunstig intelligens vil uansett påvirke bedrifter i alle bransjer og sektorer. Derfor bør vi forstå hva det faktisk innebærer, og hvor teknologien leder.

Vi inviterer eksperter som vil dele ulike forventninger til utviklingen av AI på alle ovennevnte områdene.

En av dagens foredragsholdere er Professor of Computer Science Xin Yao, verdenskjent for Rosenblatt Award han fikk i 2020 (tilsvarende Nobelpris i Kunstig intelligens). Han er britisk/ kinesisk og jobber for Birmingham University (UK), Sustech (China) og Norce (Norge).

Anna Olsson Chief Commercial Officer fra Intelecy presenterer "Mer bærekraftig industriell produksjon med AI". Anna skal gå i dybden i hvordan  ingeniører og operatører, som virkelig kjenner til prosessene i selskapet, kan benytte kunstig intelligens (AI) uten å måtte lære seg å kode. Intelecy presenterer hvordan industrielle bedrifter kan redusere utslipp, energiforbruk, samt forbedre kvalitet og vedlikehold ved bruk av AI.

Per-Arne Andersen er førsteamanuensis i kunstig intelligens og cybersikkerhet ved Universitetet i Agder, og seniorrådgiver ved sykehuset Sør-Norge. Per-Arne skal holde et spennende innlegg med tema: Hemmeligheten bak kunstig intelligens i næringslivet. Per-Arne er kjent for å kunne fengsle publikum med sin unike evne til å forklare komplekse konsepter på en måte som gir praktisk nytte i hverdagen.

Filippo Sanfilippo har en doktorgrad i teknisk kybernetikk fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Hans forskningsinteresser omfatter robotikk, wearables, software-utvikling, human-robot interaksjon, kunstig intelligens og kontrollteori. Han er for tiden ansatt som Professor ved Institutt for Ingeniørvitenskap, Fakultet for Ingeniørfag og Naturvitenskap, ved Universitetet i Agder (UiA), Grimstad, Norge. Filippo skal holde et foredrag med tema:

Title: AI- and Robotics-enabled systems, a forward leap into real life applications.

 AI- and Robotics-enabled systems are becoming more and more relevant for real life applications. This technology may enable society to a conceptual leap forward especially concerning demanding real-life scenarios. In this talk, different scenarios will be considered, including AI- and robotics-enabled systems for the Industry 4.0, wearable robotics, intelligent health, human-robot interaction/collaboration, and search-and-rescue (SAR). 

 

Gjennom dagen skal vi få innblikk i flere spennende tema om AI og dens rolle i den 5. teknologiske revolusjonen.

Arrangementet skal deles i seksjoner som inkluderer ekspertenes tanker om

  • hva AI er, samt potensialet for AI-menneskelige partnerskap
  • livskvalitet i 2030, samt fremtiden for vårt samfunn 
  • hvilke etiske aspekter bør man tenke på, og dilemmaer man treffer på veien
  • er miljøutfordringene fortsatt aktuelle?
  • og ikke minst: er regelverket på plass?

 

Program for dagen:

08:45: Registrering

09:00:  XinYao: What Can Evolutionary Computation Do For You?
Xin Yao received the Rosenblatt Award in 2020 (equivalent to the Nobel price in Artificial Intelligence).  His major research interests include evolutionary computation, ensemble learning and search-based software engineering.

10:00: Kaffepause og mingling

10:20: Per-Arne Andersen: Hemmeligheten bak kunstig intelligens i næringslivet.
Per-Arne Andersen er førsteamanuensis i kunstig intelligens og cybersikkerhet ved Universitetet i Agder, og seniorrådgiver ved sykehuset Sør-Norge.

11:00: Lunsj og mingling

12:00: Filippo Sanfilippo: AI- and Robotics-enabled systems, a forward leap into real life applications.
Filippo Sanfilippo has a PhD in technical cybernetics from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), with a focus on alternative and flexible control methods for robot technology. He is currently employed as Professor at the Department of Engineering, Faculty of Engineering and Natural Sciences, at the University of Agder (UiA), Grimstad, Norway.

12:40: Pause

12:55: Anna Olsson: Mer bærekraftig industriell produksjon med AI
Anna Olsson er Chief Commercial Officer i Intelecy

13:25: Kristian Mosvold, Agder XR og Gunnar M. Hansen, Elkem: Industrial scenario based training in Virtual Reality (Elkem & VRsafe) 

 

13:45: Oppsummering og spørsmål

14:00: Avslutning - takk for i dag

 

 

- Påmeldingen er nå stengt - 

 

 

Kontakt

- anne@eydecluster.com