Workshop i prosjektet BattKOMP

Tid: tirsdag 16. november 2021 - 08:30 - 16:00 |
Åpent for all
Sted: Hotel Bristol, Oslo

BattKOMP-prosjektet er over i en ny fase. Vi skal nå kartlegge og definere hva som finnes av utdanningstilbud i dag og hva som er under utvikling. Deretter skal vi få frem hvor det finnes mangler i form av kapasitet eller nye kompetansetilbud, for at Norge skal være rustet til det nye industrieventyret.

Vi ønsker å invitere universiteter, høyskoler og fagskoler inn til en fysisk samling i Oslo. Det er viktig for oss å få med alle utdanningsaktørene – og gjerne deg med ansvar for utvikling og/eller relevant fagkompetanse.

Mer informasjon og påmelding her.

Kontakt

- marie@eydeclyster.com