Pilotstudie: Introduksjon til maskinlæring

Tid: 21. september 2021 - 08:00 - 12:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei, fysisk undervisning

Programmet Industriell digitalisering og kunstig intelligens er et samarbeid mellom Digin, NCE iKuben, Eyde Cluster, GCE NODE, Sinpro, MIL og UiA med støtte fra Kompetanse Norge.
Formålet er å utvikle og forbedre industriens omstillings- og konkurransekraft samtidig som ansatte og arbeidssøkende tilbys et videreutdanningsprogram som møter et omstillingsbehov og styrker arbeidstakerens attraktivitet i markedet.

Eyde-klyngen inviterer medlemmer til å delta på pilotering av kurset "Introduksjon til maskinlæring" som gjennomføres ved Institutt for IKT. 

Kursinnhold:
Supervised learning: dicisions trees, kunstig neural net, Bayesian læring.
Unsupervised learning: K-Means clustering, hierarchical slustering, principal components
Introduksjon til reinforcement læring, Real-world anvendelse av maskinlæring (for eks selvkjørende biler, medisinsk bildeprosesering, tale/språkprosessering e.l.)
Arbeidsformen i faget er forelesninger, egenstudier, øvinger og oppgaver.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Krav til forkunnskaper: Programmeringskunnskaper, gjerne i Python

Pilotering gjennomføres 21.sept fra kl 8.00- 12.00 - Campus Grimstad

Etterkant av piloten ønsker UiA faglig innspill fra deltakerne med det formål å justere kurset før emnet åpnes for markedet

Eyde-klyngen har to plasser for medlemmer som ønsker å delta på pilotstudiet. Førstemann til mølla.

Kontakt

- tonje@eydecluster.com