Overlevering av Prosess21 industristrategi til regjeringen

Tid: 8. februar 2021 - 12:30 - 13:30 |
Åpent for all
Sted: digitalt

Mandag 8. februar kl. 12:30 – 13:30 overleveres hovedrapporten for Prosess 21 til regjeringen ved: Statsminister Erna Solberg, Næringsminister Iselin Nybø og Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Styreleder Håvard Moe, Elkem og representanter for styringsgruppen Nina Dahl, Sintef og Hans Erik Vatne, Hydro presenterer perspektiver og anbefalinger for å realisere reduserte klimagassutslipp og bærekraftig vekst.

Overlevering av industristrategien vil foregå via nettmøte som kan ses som live-sending på: www.prosess21.no .

 

Rapporten vil deles i etterkant av møtet og vil kunne lastes ned på www.prosess21.no.

 

Program for møtet

Start 12:30

-------

Velkommen
Lars Petter Maltby, prosjektleder for Prosess21

Åpningsinnlegg
Statsminister Erna Solberg

«Perspektiver og anbefalinger fra Prosess 21», med overlevering av rapport til Næringsministeren og Klima- og miljøministeren
Håvard Moe, leder av Prosess21 styringsgruppen og Elkem

Samtale med Næringsminister Iselin Nybø og Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn

«Reduserte klimagassutslipp fra prosessindustrien fram mot 2050»
Nina Dahl, medlem av Prosess21 styringsgruppen og Sintef

«Bærekraftig vekst i prosessindustrien»
Hans Erik Vatne, medlem av Prosess21 styringsgruppen og Hydro

«Politiske ambisjoner for fremtidens norske prosessindustri»
Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet og medlem av Energi- og miljøkomiteen (TBC)

«Forventningene til norsk prosessindustri, virkemiddelapparatet og norske myndigheter»
Samtale mellom Stein Lier Hansen fra Norsk og Industri og Hans Christian Gabrielsen fra LO

 

Moderator: Ruth Astrid Sæter

-------

Slutt 13:30   

Kontakt

- lars.p.maltby@eydecluster.com