Nettverkssamling Lean kompetanseområde

Påmeldingsfrist: ons. 17. mar. 2021 - 00:00
Tid: onsdag 17. mars 2021 - 9:15 - 10:45 |
Kun for medlemmer
Sted: Nett

Eyde-klyngens Lean-gruppe inviterer til digital nettverkssamling for Eyde-medlemmer.

Arbeidsutvalget for Lean ønsker å dele erfaringer rundt «beste practice» og vil på denne samlingen vise resultatene fra en intern kartlegging av Lean-aktiviteter og kompetanse blant Eyde-klyngens medlemmer.

Samlingen avsluttes med en kort workshop for å få innspill til hvordan man kan benytte nettverket fremover og hvilke aktiviteter som er relevant for Eyde-medlemmene.

Gjennom denne samlingen skaper vi mulighet for å lære av hverandre innen Lean og forbedringsarbeid.

Program: 

  • Åpning - Presentasjon av Eyde-lean arbeidsutvalg   
  • Bli kjent med hverandre                                                                
  • Presentasjon av resultat fra Lean-kartlegging blant Eyde-medlemmer
  • Idédugnad: Samarbeid videre og hva ønsker deltakere å få ut av et Eyde-Lean-nettverk? 
  • Avslutning

Målgruppen er "Leankontakter" i bedriftene eller andre som ønsker bedre innsikt i Lean som verktøy og arbeidsmetodikk. 

Kontakt

- tonje@eydecluster.com