Næringslivet møter stortingskandidatene

Tid: torsdag 24. juni 2021 - 08:00 - 08:45 : Næringslivet møter stortingskandidatene: Arbeiderpartiet |
Åpent for all
Sted: digitalt

Næringsforeningen i Kristiansand-regionen, Arendal Næringsforening, Lister Nyskaping, EBA, Nelfo og NHO Agder arrangerer i fellesskap en serie med åpne digitale frokostmøter der bedriftene kan møte de mest sentrale stortingskandidatene i Agder de kommende ukene.

Kontakt

- trond.madsen@nho.no