Lean delingsarena - målstyring i det daglige

Tid: onsdag 22. september 2021 - 12:00 - 15:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Nett

Lean kompetansegruppe inviterer til delingsarena rundt «målstyring i det daglige» for medlemmer i Eyde-klyngen.

 

Dette blir ikke et kurs i målstyring. Fokuset er først og fremst å få innblikk i hvordan målstyring gjøres i Eyde-bedrifter, refleksjon og erfaringsutveksling.

Målsetningen med delingsarena er å utvide Lean-nettverket blant Eyde-klyngens medlemmer og forsterke samarbeidet for å lære mer av hverandre.

 

Program:

12:10 Velkommen og introduksjon til nettverket, John Pedersen (AU leder)

12:20 Introduksjon til målstyring

12:40 Presentasjon av målstyring fra Eyde-bedrifter. Slik gjør vi det

13:50 Felles refleksjoner og erfaringsutveksling

14:40 Veien videre, aktiviteter fremover og delingsarena, John Pedersen

15:00  Oppsummering og avslutning

Kontakt

- tonje@eydecluster.com