Kompetanseløft - Muligheter med Digital tvilling

Påmeldingsfrist: tir. 14. des. 2021 - 00:00
Tid: tirsdag 14. desember 2021 - 10:00 - 12:00 |
Åpent for all
Sted: Webinar

GCE NODE og EYDE-klyngen inviterer til digitalt fagmøte som en del av fase 2 av fellesprosjektet: «Leverandørutviklingsprosjekt mot nye forretningsområder»

 

Basert på prosjektets fase 1; kompetanse- og behovskartlegging sammen med referansegruppen er økt kunnskap og muligheter om digital tvilling identifisert som tema for dette fagmøtet.

Digital Tvilling er definert som en virtuell representasjon av en fysisk virkelighet gjort mulig gjennom data og simulatorer for sanntidsberegninger, optimalisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte.

Vi har invitert bedrifter og fagpersoner for å presentere sin kompetanse, forskning, produkt og tjenester innen digital tvilling.

Her er program og oversikt over bedrifter som vil presentere sin kompetanse (pdf):

 

Ønsker du å delta på kompetanseløftet kan du melde deg på her

 

Christian von der Ohe                            Tonje Holand Salgado
RD&I Manager                                          Project Manager Digitalization
christian@gcenode.no                              tonje@eydecluster.com
917 29 426                                                 412 15 278

Kontakt

- tonje@eydecluster.com