Kompetanse for fremtidens industri

Påmeldingsfrist: 10. mars 2021
Tid: 10. mars 2021 - 12:00 - 14:00 : Eyde-klyngen oppfølging av anbefalingene i Prosess21s vedrørende kompetanse |
Åpent for all
Sted: Teams

Gjennom Prosess21 har norsk prosessindustri samlet seg om ambisjoner om å doble eksportverdien og samtidig redusere klimautslippene fra industrien mot 2050. Dette er ikke mulig uten at industrien tiltrekker seg de rette menneskene. I dette møtet vil vi gå inn på hvordan Eyde-klyngen og våre medlemsbedrifter kan utvikle en kompetansestrategi for fremtidens industri. Innspill i dette møtet vil danne grunnlaget for arbeidet. 

PROGRAM 

(foreløpig): 

Prosess21 – norsk prosessindustri kan bidra til eksportvekst og reduserte klimautslipp, hva må til? Lars Petter Maltby, prosjektleder for Prosess21 
Prosess21 – anbefalinger fra ekspertgruppen Kompetanse ved Agnete Rieber-Mohn, HR-direktør ved Glencore Nikkelverk og medlem av ekspertgruppen
Kommentar fra Norsk industri Hva skjer på kort sikt. Hva tenker NI ift det langsiktige bildet? Kjetil Tvedt, Norsk industri. 
Kommentar fra LO ved Dagfinn Homdal Svanøe, regionsnestleder LO Agder. 

Hvordan kan vi samarbeide om en strategi for å sikre nødvendig kompetanse til industrisatsingen fremover? 

Innspill fra deltakerne, som tas med i videre planlegging. 

Avrunding/oppsummering

 

Du kan lese prosess21-rapporten om kompetanse her

Om Prosess21 her

Kontakt

- helene@eydecluster.com

Påmelding

Trenger tilrettelagt universell utforming, matallergier, andre beskjeder