Industriuka arrangerer: politisk kickoff

Tid: onsdag 26. mai 2021 - 09:00 - 16:00 |
Åpent for all
Sted: digitalt

Green Industry Cluster, Herøya Industripark, NHO og Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til politisk kickoff for industriens grønne skifte. Sammen setter vi rammevilkårene for omstilling av norsk industri på den politiske agendaen og fokus på god industripolitikk. Vi tar disse debattene før stortingsvalget.

 

Valgene vi tar nå, og pengene vi bruker, bør bygge en bro til den fremtiden som kommer. Bedriftene har en nøkkelrolle i å skape en bærekraftig fremtid.

Les mer her

Påmelding

Industriuka arrangeres fra 25.- 29.oktober

Kontakt

- lene@greenindustrycluster.no