Forskningsrådet arrangerer: Sirkulær økonomi i produksjon og forbruk av ferdigvarer

Tid: mandag 8. november 2021 - 13:00 - 14:00 |
Åpent for all
Sted: Webinar

Forskningsrådet lyser ut midler temaet sirkulær økonomi gjennom utlysningen: Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Spesifikt lyser Forskningsrådet ut: 80 millioner til sirkulær økonomi i produksjon og forbruk av ferdigvarer

Temaet dreier seg om ferdigvarer til privat og/eller profesjonell bruk. Det kan for eksempel være EE-produkter (elektriske og elektroniske), IKT-produkter, byggevarer, møbler og tekstiler. Sirkulære forretningsmodeller og tiltak for et smartere og redusert forbruk står sentralt.

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Søkerwebinaret er relevant for forskere, administrativt ansatte og samarbeidspartnere i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner. 

Les mer

Kontakt

- bkj@forskningsradet.no