Europaperspektiv 2021

Tid: 28. september 2021 - 13:00 - 14:30 |
Åpent for all
Sted: Webinar

ARRANGEMENT AV UiA Handelshøyskolen, UiA, Sveriges ambassade, Europaperspektiv og Jean Monnet Centre of Excellence: Hvordan påvirkes Norge av EUs veivalg? 

Hvordan kan EU komme ut av koronakrisen og skape forutsetninger for inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst? Er det gjennom EUs innovasjonskraft og evne til å fremme entreprenørskap? Er den europeiske Green Deal nok til å lede overgangen til et klimanøytralt EU innen 2050 og samtidig sikre vekst? Hva betyr EUs valg av strategi i disse spørsmålene for norsk næringsliv og for fremtidig velferd i Norge?

Påmeldingslink her: https://www.lyyti.fi/reg/Webinar_Europaperspektiv_8966/se

 

Program her: https://www.lyyti.fi/p/Webinar_Europaperspektiv_8966/se/webinar_europaperspektiv_2021_vagar_till_ett_uthalligt_eu

Kontakt

- roger.h.normann@uia.no

eu