Avfall Norge arrangerer: Materialsidestrømmer og muligheter

Påmeldingsfrist: fre. 7. mai 2021 - 00:00
Tid: fredag 7. mai 2021 - 8:30 - 9:30 |
Åpent for all
Sted: digitalt

Avfall Norge arrangerer webinar om sidestrømskartleggingen til Eyde-klyngen.

Eyde-klyngen har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet gjennomført en nasjonal materialsidestrømsanalyse i norsk prosessindustri, for å kartlegge mulighetene for økt ressursutnyttelse og reduserte mengder uorganisk farlig avfall fra prosessindustrien. I webinaret forteller Eyde-klyngen om kartleggingen og hovedstrømmene, eksempler på nye produkter basert på materialsidestrømmer og hvordan man ønsker å jobbe videre for økt ressursutnyttelse og dermed en mer sirkulær prosessindustri.

Kontakt

- anna@avfallnorge.no