Automasjon delingsarena - Hvordan benytte produksjonsdata til dataanalyse og beslutningsstøtte?

Tid: tirsdag 28. september 2021 - 09:00 - 11:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Nett

Kompetanseområde Automasjon i Eyde-klyngen inviterer til delingsarena rundt datainnsamling fra produksjon og hvilke muligheter det gir for bedre beslutningsstøtte ved bruk av dataanalyseverktøy. 

Målet med samlingen er å dele erfaringer knyttet til datainnsamling og bruk av dette til visualisering og sammenstilling for bedre beslutningsstøtte i produksjon og i hele organisasjonen. 

Foreløpig program:

Velkommen og introduksjon til kompetanseområde Automasjon
Datainnsamling fra produksjon – muligheter med sensormålinger
  • Jens Kjos-Hanssen (GE Healthcare)  - Uutnyttet data fra sensorer i produksjon ga stor gevinst 
Data som beslutningsstøtte – hvordan finne gull i egne data?
  • Jens Kjos-Hanssen (GE Healthcare) - konkret studentoppgave ga gevinst på kort tid og utfordret tankesett i egen organisasjon
  • Eirik Djuve (Glencore Nikkelverket) – Dataanalyse i «Trimple Wedge»
  • Øystein Løken (Egde Consulting): Erfaringer fra relevant prosjekt. Hvordan automatisere innsamling og tilgjengeliggjøre data for hele organisasjon?
Felles refleksjon: 
  • Hvordan jobber din bedrift med datainnsamling og analyse?
  • Hindringer og muligheter ved å ta i bruk data til beslutningsstøtte.

Kontakt

- tonje@eydecluster.com