Arendalsuka: Sirkulær industri. Industrien har kartlagt og gitt sine råd. Hva svarer politikerne?

Tid: 17. august 2021 - 08:30 - 09:45 |
Åpent for all
Sted: Vitenbiten, Arendal, Kystveien 2

Velkommen til frokostmøte: 

Vi presenterer anbefalingene fra den nasjonale kartleggingen av materialsidestrømmer og klima- og miljøministeren legger frem regjeringens strategi for sirkulærøkonomi. 

Frokost serveres fra kl 08:00

Verden står overfor klimautfordringer og ressursknapphet og all må produksjon forholde seg til at ressursuttaket må stoppe. Regjeringen ga i 2020 støtte til kartlegging av materialsidestrømmer i norsk prosessindustri. Kartleggingen er gjennomført med 54 deltakende bedrifter og det er gjennomført analyser av muligheter for muligheter for økt ressursutnyttelse og reduserte mengder farlig uorganisk avfall fra industrien. Regjeringen la frem sin strategi for sirkulærøkonomi i juni. 

På dette frokostmøte får vi presentert anbefalingene fra den nasjonale kartleggingen og vi legger opp til en politisk diskusjon om veien videre. 

Du kan lese regjeringens strategi her

Medvirkende

  • Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister (V)
  • Arild Hermstad (MDG)
  • Amalie Gunnufsen (Unge Høyre)
  • Robin Hansson (SV)
  • Representanter fra næringslivet

Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk industri. NCCE, Avfall Norge, ACT Cluster, Industrial Green Tech og Eyde-klyngen.  

Vær oppmerksom på at arrangementet er åpent for alle. Det er ikke mulig å reservere plass, så det er lurt å komme tidlig. 

Kontakt

- helene@eydecluster.com