Arendalsuka: Grønt industriløft. Bedriftene er i gang. Hva gjør politikerne?

Tid: mandag 16. august 2021 - 17:00 - 18:15 |
Åpent for all
Sted: Arendalsuka - Bærekraftscenen (Kinoen)

Eyde-klyngen og Prosess21 inviterer til politisk toppmøte om å skape grønne arbeidsplasser på bærekraftscenen, og direkte strømming.

Lenke til direkte strømming: https://www.arendalsuka.no/live/baerekraftscenen/

Verden står overfor klimautfordringer og ressursknapphet som bare kan løses gjennom økt tilgang på fornybar energi og nye løsninger for transport. Samtidig må all produksjon forholde seg til at ressursuttaket må stoppe. Ny og rimeligere teknologi gir muligheter for nye løsninger og forretningsmuligheter, samtidig er vi inne i en global økonomisk og politisk usikker tid.

Dette bakteppet preger norsk økonomi, og det er nå en bred forståelse for at norsk næringsliv må gjennomgå en industriell omstilling og bærekraftig vekst. Regjeringen satte i 2018 i gang strategiprosessen Prosess21 for å sikre at prosessindustrien kan bidra til fortsatt vekst, og samtidig redusere klimagassutslippene. Hovedbudskapet ble lagt frem i februar: Norge kan fordoble eksporten fra prosessindustri til 300 milliarder kroner innen 2030 og samtidig redusere klimautslippene fra industrien med 50%. Vi har store muligheter til å skape nye grønne industriarbeidsplasser: 

Industrien er i gang. Hva med politikerne? Spørsmålet før stortingvalget 2021 er:

Har vi nok kraft?
Har vi kompetansen?
Har vi virkemidler som virker?
Er vi tett nok på EU?
Kort sagt: Fra ord til handling!

Du møter:

Tina Bru (H)
Espen Barth Eide (Ap)
Ola Elvestuen (V)
Marit Arnstad (SP)

Håvard Moe, Prosess21/Elkem
Arvid Moss, Hydro
Gunstein Skomedal, Eyde Y/Vianode
Are Tomasgard, LO

Vær oppmerksom på at arrangementet er åpent for alle. Det er ikke mulig å reservere plass, så det er lurt å komme tidlig. Bærekraftscenen er i kinoen, ved siden av Thon hotell (Friergangen)

 

 

Kontakt

- helene@eydecluster.com