21 TekEkspress - Autonome kjøretøy for internlogistikk

Påmeldingsfrist: 14. april 2021
Tid: 14. april 2021 - 09:00 - 15:30 |
Kun for medlemmer
Sted: Nett

Bli med på Teknologitoget - reisen mot en mer smart, effektiv og bærekraftig industri som gir innsikt i teknologier og muligheter. Første stasjon er "Autonome kjøretøy for internlogistikk"

Teknologi og digitalisering krever raske omstillinger og det er ikke lett å vite hvilke teknologier eller trender man skal hoppe på eller hvor man skal begynne. Eyde-klyngen har startet på en teknologireise der du kan være med på å prioritere hvilke teknologier og trender som er aktuelt for deg. I samarbeid med MIL og YI2 har vi foreslått destinasjon for første stopp - "Autonome kjøretøy for internlogistikk". Få innsikt i hvilke trender og muligheter som ligger innenfor dette emnet ved å delta på vårt fagseminar med spennende innledere og del erfaringer og finn løsninger i den påfølgende digitale workshopen, basert på Eyde-klyngens metodikk "kodeknekker". 

PROGRAM

Fagseminar: 09:00 - 13:30

Workshop:    14:00 - 15:30

 

Detaljert program: (program i pdf)

9:00 Velkommen

9:05-10:15 DEL 1 EU/Norden
1. Hvorfor autonome løsninger?, SAMS (Torun Degnes) og Yeti Move (Peter Due)
2. Trender og muligheter - Utdrag fra AIV workshop, MIL (Svein-Inge Ringstad)
3. Teknologier og prosjekteksempler fra Danmark, DTI - Danish Technological Institute (Lars Dalgaard)

10:15-10:25 PAUSE

10:25-11:30 DEL 2 Norge
1. Prosess21 - Anbefalinger digitalisering/produktutvikling, Eyde-klyngen
2. Teknologier og deres anvendelse i prosjekter
    • Sensorer for navigering (særlig i tøffe miljøer)
    • Optimalisering av logistikk/koordinering av roboter (ruteplanlegging), SINTEF (Richard Moore)
3. Prosjekteksempel - Førerløse lastebiler hos Brønnøy Kalk Brønnøy kalk (Video)
4. Hvordan ivareta sikkerhet med automome kjøretøy?, Toyota Material Handling (Karim El-Kelish)
5. Tilpasning av autonome løsninger - utfordringer og erfaringer, SMV AS (Vidar Lillevik Ølfarnes)

11:30-12:15 PAUSE/LUNSJ

12:15-13:30 DEL 3 Region
1. Forskningsprosjekter i Regionen - “Artificial Vision for Industrial Automation and Autonomous Systems”. (English), NORCE (Nabil Belbachir og Atle Aalerud)
2. Kompetanse og studentinvolvering UiA, (Sondre Tørdal)
3. Studentsamarbeid med UiA og industrien, YI2 (Fredrik Bringager og Kathrine Holteberg)
4. Prosjekteksempel - 3B - truck/AGV, 3B (Paul Jensen)
5. Prosjekteksempel - Red Rock og SeaFront, Red Rock (Christoffer Jørgenvåg)


13:30-14:00 PAUSE - Kaffeprat - "samtale på venterommet" - Gruppesamtaler mellom deltakere og innledere

14:00-15:30 Digital Workshop "Eyde-klyngen Kodeknekker"
• Utfordringer (felles?)
• Muligheter
• Konkrete ideer/piloter/fellesprosjekter"

Tørr du stå igjen på perrongen? - Bli med på reisen ved å registrere deg i påmeldingskjema:

 

Kontakt

tonje@eydecluster.com

Påmelding