Webinarserie - EUs Green Deal og sirkulær økonomi

Påmeldingsfrist: 12. oktober 2020
Tid: 9. desember 2020 - 09:00 - 10:30 : Dokumentasjon av miljøfotavtrykk |
Åpent for all
Sted: Webinar

Norsk Industri arrangerer tre korte webinarer for medlemmene i Miljøpolitisk utvalg. Øvrige medlemsbedrifter er naturligvis velkommen til å delta.

Hensikten er å få mer informasjon om, og diskutere konsekvenser av EUs nye virkemidler på miljøområdet - hva tiltakene får å si for norske bedrifter, hva bør bedriftene gjøre for å forberede seg og hvordan kan bedriftene og Norsk Industri jobbe for å påvirke utforming av EUs miljøpolitikk og virkemidler. 

Klikk på ønsket Webinar under:
10. november: Støtteordninger for klima- og miljøinvesteringer
9. desember: Dokumentasjon av miljøfotavtrykk

Bedriftene oppfordres også til å sende inn spørsmål/problemstillinger som ønskes avklart i forkant av webinarene. Spørsmål til avklaring kan sendes Berit Sørset eller Gunnar Grini.

Kontakt

- gunnar.grini@norskindustri.no