Webinar om norsk-kinesisk samarbeid om miljøteknologi

Tid: torsdag 24. september 2020 - 09:00 - 10:00 |
Åpent for all
Sted: Webinar

Et webinar om finansieringtilbud knyttet til samarbeidet mellom den kinesiske finansieringsinstitusjonen Jiangsu Science and Technology og Innovasjon Norge.

Jiangsu er en viktig industriprovins i Kina, og miljøutfordringene deres står i kø. De søker etter internasjonalt samarbeid for å få fram teknologiske løsninger som adresserer konkrete utfordringer. 

Søknadsfristen er 10. mars 2021.

Les mer her

Kontakt

- Qin.Shi@innovationnorway.no