Verneombudssamling

Tid: 11. mars 2020 - 09:00 - 14:00
Sted: Safework senteret, Kristiansand (Hannevika)

Verneombudssamlingen utsettes! Den vil bli satt opp med ny dato. 

Velkommen til samling for verneombud i Eyde-klyngen! Temaet denne gangen er kommunikasjon som verktøy i HMS-arbeidet. Pellegrino Riccardi holder foredrag og workshop.

Hensikten med samlingen er å gjøre verneombudene trygge og motiverte i rollen ved å gi noen konkrete verktøy. Verneombud har en viktig rolle, og bør kunne kommunisere godt med alle nivåer i organisasjonen.

Vi har med oss Pellegrino Riccardi, som er ekspert på kultur og kommunikasjon og en mesterlig formidler. Han vil fokusere på hva som skjer når to eller flere mennesker samhandler og hvordan man kan påvirke utfallet - “The Human Aspect”. 

Videre vil vi ha fokus på hvordan vi som deltakere i en klynge kan gjøre hverandre bedre. 

Foreløpig program:

09:00    Velkommen.

             Intro til dagen ved Eyde-klyngen

10:00    EFFEKTIV KOMMUNIKASJON PÅ TVERS AV MENTALE OG KULTURELLE GRENSER (DEL 1) V/ PELLEGRINO RICCARDI

 • Hjernen er din beste venn men også din verste fiende – hvilke «default innstillinger» har hjernen som både hjelper og hindrer god kommunikasjon?
 • Hvordan endring påvirker mennesker og hvordan man kan best håndtere den «nye» arbeidsplassen.
 • De seks grunnleggende menneskelige behov og hvordan disse påvirker samhandling på arbeidsplassen.
 • Hvordan typiske norske kommunikasjonsstiler og atferd påvirker din rolle som verneombud.
 • Gruppearbeid / øvelser

11:30    Lunsj

12:15    EFFEKTIV KOMMUNIKASJON PÅ TVERS AV MENTALE OG KULTURELLE GRENSER (DEL 2) V/ PELLEGRINO RICCARDI

 • Hvilke tre spørsmål må du kunne svare “JA!” til for å være sikker på at budskapet ditt når frem til ditt publikum eller mottakeren?
 • Hvordan du som verneombud kan skape best mulig formidle og «treffe» med budskapet ditt.
 • Gruppearbeid / øvelser

13:30    Oppsummering

14:00    Vel hjem

Praktisk informasjon: 
 • Deltakeravgift 1390,- 
 • Lokasjon: Safeworksenteret ligger i Hannevika, mellom Glencore og Hennig Olsen Is
 • Parkering: Det er parkeringsplasser på øvre plan for besøkende. Vi oppfordrer til samkjøring. 

 

Kontakt

Marianne Furuholt - Marianne@eydecluster.com
hms