Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Støy på agendaen - seminar og workshop

Tid: torsdag 26. mars 2020 - 09:00 - 14:00 |
Åpent for all
Sted: Sørlandets Kunnskapspark, Kristiansand

Denne dagen settes støy på agendaen. Det blir fokus både på arbeidsmiljøet og støy sett i forhold til naboer. Her kan bedriftene utveksle erfaringer i sitt arbeid om støyproblematikk. Vi avslutter med en workshop for å få innspill til hvordan Eyde bør jobbe videre med dette. 

På agendaen: 

  • Introduksjon om støy: Hva er det? - begreper, regelverk og målinger, hvordan jobbes det nasjonalt med dette? v/ Bjørn Stokke, Fylkesmannen 
  • Erfaringsdeling fra noen av Eydes bedrifter – hvordan jobber vi med støy hos oss? 
  • Workshop - hvordan bør Eyde jobbe videre med støyproblematikk?

Detaljert program kommer. 

 

Foto: Pixaby 

 

Kontakt

- Marianne@eydecluster.com