Prosess21 morgenmøte

Påmeldingsfrist: 28. januar 2020
Tid: 30.01.2020 - 30.01.2020
Sted: Forskningsrådet, møterom Abel 2

Prosess21 ønsker velkommen til et morgenmøte med tema Klimaomstilling. 

Påmelding så snart som mulig og senest 28/1: Send e-post til lars.p.maltby@eydecluster.com

Begrensede plasser. Se agenda under.

 

 

Sak

Hvem

Innhold

08:30-08:40

11.2020:1 Velkommen til møtet

Håvard Moe

Velkommen

08:40-09:30

11.2020:2 Klimaomstilling i Norsk Næringsliv: Presentasjon av Menon rapport

Even Winje

Sveinung Fjose

Presentasjon og diskusjon

09:30-10:00

 

11.2020:3 Klimaomstilling i Norsk Næringsliv: Populærvitenskapelig presentasjon – Prosesstekniske teknologier som må modnes for å nå 1,5 graders målet

Gabriella Tranell

Presentasjon og diskusjon

10:00

10:30

11.2020:4 Klimaomstilling i Norsk Næringsliv: Prosess21 – Industriell tilnærming

Håvard Moe

Presentasjon og diskusjon

Representanter i Styringsgruppen fortsetter møtet fra 10:45

Dags program

  1. 30. januar 2020 - 8:30 - 10:30 : Åpent møte
  2. 30. januar 2020 - 10:45 : Møte for styringsgruppen

Kontakt

Lars Petter Maltby - lars.p.maltby@eydecluster.com