Prosess21 inviterer til morgenmøte

Påmeldingsfrist: tir. 9. jun. 2020 - 00:00
Tid: torsdag 11. juni 2020 - 8:30 - 9:30 |
Åpent for all
Sted: digitalt på Zoom ( påmeldte får lenke)

Prosess21 inviterer igjen til åpent møte.

 

Denne gang er Sintef invitert til å fortelle om deres klimarisikoarbeid og satsinger.

Videre har vi invitert Norsk Industri for å vurdere innhold og effekter av regjeringens varslede klimapakke.

Videresend gjerne invitasjonen.

 

11. Juni (08:30 – 09:30)

Påmeldingsfrist: Tirsdag 9. Juni

 

De påmeldte vil motta en invitasjon til Zoom-møte onsdag 10.Juni

 

Tid

Sak

Hvem

Innhold

08:30- (5 min) 08:35

14.2020:1 Velkommen til møtet

Innledning Prosess21

Lars Petter Maltby Håvard Moe

Velkommen

08:35-(25 min) 09:00

14.2020:2 Sintefs arbeid knyttet til det grønne skiftet og klimarisiko.

Eli Aamodt

Presentasjon og spørsmål

09:00-(25 min) 09:25

14.2020:3 Norsk Industri – Klimapakke – Effekter for prosessindustrien

Knut Sunde

Ole Børge Yttredal

Presentasjon og spørsmål

09:25- (5 min) 09:30

14.2020:4 Oppsummering og kommentarer

Håvard Moe

 

 

 

Kontakt

- lars.p.maltby@eydecluster.com