Nasjonal konferanse for materialteknologi

Tid: 02.12.2020 - 03.12.2020 |
Åpent for all
Sted: digitalt

På grunn av den nåværende nasjonale og globale situasjonen med spredning av COVID-19, har arrangørene besluttet å holde konferansen i et digitalt format. Dato blir, som planlagt, 2. og 3. desember 2020.

Merk at konferansens registrerings avgift har blitt nedjustert og de som har allerede betalt får det overskytende beløpet tilbake.

Norsk Materialteknisk Selskap inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening (NMF) og Norsk Korrosjonsteknisk Forening (NKF) til Nasjonal konferanse for Materialteknologi 2020. Nasjonal konferanse for Materialteknologi arrangeres annethvert år vekselvis i Oslo og Trondheim, og er en bred faglig møteplass mellom industri og forskning. Det er en arena for nettverksbygging, og et utstillingsvindu for unge forskere.

Tema

Konferansen åpnes med plenumsforedrag under tema: «Energi og klima – utfordringer og muligheter for norsk industri».

De faglige sesjonene dekker følgende temaer:

 • Al legeringer og lette metaller
 • Havmaterialer
 • Ferrolegeringer
 • Korrosjon
 • Karakterisering
 • Modellering
 • Innovasjonsprosesser
 • Avanserte materialer
 • Materialer for energiløsninger
 • Biomaterialer

Abstracts

Utvidet frist:
Vi inviterer til å sende inn abstract innen 12. oktober 2020.

Les mer og send inn abstract her

Program

 1. 2. desember 2020
 2. 3. desember 2020

Kontakt

- materialteknologikonferansen@videre.ntnu.no